IN STORE

 

PERMANENT MODERN

12-9 Shinshigai Kumamoto
Kumamoto Prefecture 860-0803
Japan

 

www.permanent-modern.com

 

 

INITIAL FASHION

1st Floor, 167-169 Hoi Bun Road
Kwun Tong
Hong Kong

268 Mid Xizang Road
Huangpu District
Shanghai
China

 

www.initialfashion.com